facebookmail
TOP NOVINKY
VOLEBNÝ SPOT - Volíme SOCIALIZMUS !!!!!!!!!! Viac tu>>>

Anjeli v pekle

Anjeli v pekle

Detská práca nie je novým problémom v Bangladéši. Deti tu naďalej zostávajú jednou z najviac ohrozených skupín, často trpia hladom, negramotnosťou, vysídlením, vykorisťovaním, obchodovaním s ľuďmi, fyzickým a psychickým týraním. Aj keď je otázka detskej práce známa, nenastal takmer žiadny významný pokrok, ba ani zmierňovanie problému. Až 17,5% z celkového počtu detí v rozmedzí 5-15 rokov, je zapojených do hospodárskej činnosti (práce). Mnohé z detí sú zapojené do rôznych nebezpečných povolaní vo výrobných závodoch. Továrnici radšej zamestnávajú deti, pretože ich môžu platiť menej a tiež ostávajú ich továrne bez odborových hnutí. Detský „zamestnanec“ dostáva 400 až 700 Taka (1 USD = 70 taka) za mesiac, zatiaľ čo dospelý pracovník zarába až 5000 Taka mesačne.

Voľný preklad z gmb-akash.com

Mimoriadne zaujímavá fotoreportáž od fotografa Gmb Akash.