facebookmail
TOP NOVINKY
VOLEBNÝ SPOT - Volíme SOCIALIZMUS !!!!!!!!!! Viac tu>>>

Ohlasujeme začiatok billboardovej kampane do ktorej sa môžete zapojiť

Ohlasujeme začiatok billboardovej kampane do ktorej sa môžete zapojiť

 

Od augusta spúšťame billboardovú kampaň, ktorej cieľom bude vyburcovať ľudí k činom. Konkrétne k organizovaniu protestov a nátlakovým akciám proti neúnosnej sociálnej situácii na Slovensku. Predpokladáme, že sa do našej akcie zapoja aj naši sympatizanti a pomôžu tak v organizovaní sa ľudí po celom Slovensku. Propagačná akcia bude pod heslom „Voliť nestačí – organizujte sa!“

Financovanie kampane bude založené jednak po finančnej podpore spriatelených strán bojujúcich za práva vykorisťovaných po celom svete, združených v medzinárodnej radikálne ľavicovej organizácii ICOR a jednak na základe financií vyzbieraných od ľudí, ktorí sa rozhodnú v téjto kampani pomôcť.

Každý sympatizant môže pomôcť tak, že prispeje na náš účet príspevkom 15 Eur. Za to v meste ktoré si sám vyberie, umiestnime billboard nášho hnutia. Podporiť nás môže každý, kto sa stotožňuje s našimi cieľmi.

SUMA : 15 Eur = 1 billboard

IBAN: SK8409000000005054276611

Do poznámky uveďte mesto alebo lokalitu, kde chcete billboard umiestniť

VZDOR – strana práce spúšťa nepretržitú propagáciu, nakoľko sa nesústredíme iba na voľby, ktoré neprínášajú skutočnú zmenu. Strany doslova robia z ľudí iba hlasovací nástroj, no po voľbách prichádza na miesto plnenia sľubov krutá realita.

Otvorene preto hovoríme, že čo si ľudia nevybojujú – to nemajú.

 

Voliť nestačí – organizujte sa!

VZDOR – strana práce